Ministranci

Spotkania ministrantów i kandydatów na ministrantów odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00. Spotkania lektorów odbywają się w czwartki po Mszy św. wieczornej.

O parafii...

Parafia erygowana
15.10.1983

Wieczysta adoracja:
29 października

Liczba mieszkańców
5391

Terytorium
1 Maja (1-13), Akacjowa,
Al. Jana Pawła II (4), Al. Krasińskiego, Artyleryjska, Bema, Chabrowa, Chociszewskiego, Dożynkowa (31-62), Fredry, Dworcowa, Grota Roweckiego, Kanałowa, Kosynierów, Kręta, Kasprowicza, Klonowicza, Lipowa, Łąkowa, Marcinkowskiego (6-11), Matejki, Nowy Rynek, Pl. Jana Metziga, Obrońców Lwowa, Ogrodowa,
Okrężna (10, 15, 17), Pancernych, Polna, Poplińskiego, Przemysłowa, 
Powstańców Śląskich, Przeciwlotników, Różana, Racławicka, Saperska, Sienkiewicza, Skryta, Słowiańska (28-52, 35-63), Sokoła, Starozamkowa, Strzelecka, Skarbowa, Świętokrzyska, Tama Kolejowa, Ułańska, Usługowa, Żołnierska

Grafika losowa


PDF Drukuj Email

KLUBU  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  LESZNIE

Idea powołania Klubu Inteligencji Katolickiej zrodziła się na przełomie lat 1989/90 podczas działających Zespołów Synodalnych i organizowanych przez  księdza proboszcza Bolesława Bugzela wieczorów pogłębiania wiedzy religijnej. Przy omawianiu zadań każdego świeckiego w Kościele wskazano na potrzebę bardziej zorganizowanego i strukturalnego działania, co mogło nastąpić jedynie przez założenie odpowiedniego stowarzyszenia katolickiego posiadającego osobowość prawną i obejmującego całe byłe woj. leszczyńskie.

Wtedy ks. proboszcz Bolesław Bugzel poddał do rozważenia propozycję powołania takiego stowarzyszenia w postaci Klubu Inteligencji Katolickiej, który obejmowałby swoimi działaniami nie tylko miasto Leszno, ale i całość byłego woj. leszczyńskiego. Ten pomysł uzyskał przychylne wsparcie, w związku z czym w dniu 8 października 1990 roku,  odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej, na którym powołano Komitet Założycielski Klubu Inteligencji Katolickiej w Lesznie z siedzibą przy parafii pw. Świętego Krzyża w składzie: Andrzej Bortel, Henryk Karaś, Kazimierz Mikołajczyk, Franciszek Mizgalski i Anna Niezielińska.

Po przedstawieniu niezbędnych dokumentów, Klub Inteligencji Katolickiej został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 17 grudnia 1990 roku Ins. Rej. ST 218/90  uzyskując osobowość prawną. Asystentem kościelnym Klubu został ks. proboszcz Bolesław Bugzel kapelan Wojska Polskiego, który do końca swojego życia (11.01.2003 r.) udzielał Klubowi wszechstronnego wsparcia.

Klub od samego początku podejmował i nadal działa w trzech zasadniczych obszarach:

  1. Formacja katolicka ? wychowanie religijne, nauka, kultura
  2. Informacja katolicka
  3. Dział charytatywny z uwzględnieniem patologii społecznej

W zakresie formacji katolickiej Klub podjął się organizowania Leszczyńskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Do współpracy zapraszano zawsze wszystkie parafie miasta Leszna oraz działające inne stowarzyszenia katolickie zwłaszcza:

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej ?Odrodzenie?

Stowarzyszenie  Katolickie ?Civitas Christiana?.

Tematykę i hasła poszczególnych Dni wyznaczały aktualne zagadnienia z życia Kościoła i Narodu, które wstępnie rozważano na ogólnych zebraniach Klubu z udziałem prelegentów środowisk naukowych Leszna, Poznania i innych miast. Organizatorzy zawsze starali się ułożyć program tych Dni i nawiązać odpowiednie kontakty tak, aby bezpośrednio dotrzeć do urzędów, szkół i zakładów pracy z zamiarem osiągnięcia tam możliwych celów społecznych np. w 1994 roku przy okazji Dni, które odbyły się pod hasłem ?Rodzina, Szkoła, Kościół? ? powołano Radę ds. Rodziny przy Wojewodzie Leszczyńskim, a w 1995 roku poświęconym środkom społecznego przekazu udało się w miejscowym Radiu ?ELKA? zorganizować ?Kwadrans Katolicki? w każdą niedzielę o godz. 8:15. Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej są organizowane corocznie od 17 lat.

W zakresie działalności charytatywnej Klub włączył się w urządzenie ?Domu Matki i Dziecka? prowadzonym przez siostry Nazaretanki. Przy współpracy z władzami miasta Leszna zorganizowano ?Punkt wydawania posiłków BETANIA?  w Domu Katolickim parafii pw. Świętego Krzyża w Lesznie, z którego korzysta codziennie od 80 do 120 osób. Od kilku lat wspólnie z parafią pw. Świetego Krzyża w Lesznie organizujemy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dużej grupy dzieci wywodzących się z rodzin bardzo biednych oraz rodzin dotkniętych patologią, głównie alkoholizmem. Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez osobistego udziału i zaangażowania śp. ks. kan. Bolesława Bugzela, a obecnie ks. prob. Kazimierza Małka. W swoich działaniach Klub Inteligencji Katolickiej odpowiednio do bieżących potrzeb i aktualnych problemów nawiązuje kontakty z różnymi instytucjami i osobami i dzięki takiemu współdziałaniu realizuje swoje statutowe cele i zadania.

ZARZĄD:

Prezes: Kazimierz  Mikołajczyk

V-ce Prezesi: Franciszek  Chudziński  i  Henryk  Gościniak

Sekretarz: Wisława  Swędrowska

Skarbnik: Józef  Deutsch

Członkowie: Dorota  Zgaińska, Alicja  Szczepaniak

Komisja Rewizyjna: Henryk  Karaś,  Edward  Bąk,  Andrzej  Bortel

DZIAŁALNOŚĆ  KLUBU:

1. Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej ? do chwili obecnej organizowano 20 razy Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Z pośród tych 20, trzynaście razy głównym organizatorem była parafia pw. Świętego Krzyża, a począwszy od 2004 roku organizatorem są poszczególne parafie leszczyńskie ? dotychczas Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowały następujące parafie: 
2004 - Św. Kazimierza
2005 - Św. Antoniego
2006 - Św. Jana
2007 - Św. Józefa 
2008 - Świętego Krzyża 
2009 - Św. Mikołaja
2010 - Św. Antoniego 
2011 - Św. Kazimierza

2012 - Św. Jana
2013 - Świętego Krzyża                                         

2. Współtworzenie z Caritas Diecezjalną  ?Domu Dziecka? przy ulicy Lipowej 3 w Lesznie.

3. Coroczny udział we organizowaniu Wigilii z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na Dworcu PKP w Lesznie począwszy od 1992 r.

4. Prowadzenie w Radiu ?ELKA? audycji pt. ?Kwadrans Katolicki? od 1995 r. do chwili obecnej.

5. Współudział w założeniu i prowadzeniu ?Punktu wydawania posiłków BETANIA? od 2.08.1999 r., który działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

6. Inicjatywa w powołaniu i prowadzeniu Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Leszczyńskim w 1995 r., która działała do chwili likwidacji województwa leszczyńskiego.

7. Prowadzenie ?Katolickiego telefonu zaufania? od 4 lutego 1999 r. do dnia dzisiejszego. Nr telefonu  0-65 529-99-79.

8. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin bardzo biednych oraz rodzin dotkniętych patologią alkoholizmu.

Leszno, październik 2011 r.

 

Biuro parafialne

Biuro parafialne

tel. (65) 529-91-56

Czynne:

Poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00
Wtorek
od godz. 17.00
Środa
od godz. 17.00
Czwartek w godz. 10.00 - 12.00
Piątek
w godz. 10.00 - 12.00

Sobota - Biuro nieczynne

Msze św. i nabożeństwa

w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.30

w Niedziele:
godz. 7.00, 9.00, 10.45, 12.00, 19.00


Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Środa, godz. 18.30

Nowenna do Świętego Krzyża
Piątek, godz. 18.30

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
I Czwartek Miesiąca godz. 17,30

Różaniec i Msza  św. za zmarłych
z Wymienianek Rocznych g. 18,00

12 lipca, 9 sierpnia, 13 września,
11 październikaRadio Emaus
Leszno 90,2 FM

Sakrament małżeństwa

Poradnia Rodzinna
Środa, godz. 17,00
tel. 601-683-338

Caritas Parafialna

Punkt wydawania odzieży
czwartek, g. 10.00-12.00